برنامه ریزی برای ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خود مالکی در ۴ سال

برنامه ریزی برای ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خود مالکی در ۴ سال
قاسمی گفت: باید در بحث انبوه سازی روش‌های ساخت را تغییر دهیم و به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir