دلجویی مالی رئیس فدراسیون بدنسازی از ورزشکاران

دلجویی مالی رئیس فدراسیون بدنسازی از ورزشکاران
­رئیس فدراسیون بدنسازی با ملی پوشان اعزام نشده به مسابقات جایزه بزرگ گرجستان دیدار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir