شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۱ مرداد

شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۱ مرداد
بسته شایعات فضای مجازی نگاهی دارد به مطالبی که در ۲۴ ساعت گذشته در فضای مجازی منتشر شده‌اند، اما صحت ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir