افزایش قیمت خودرو در فصل سوم سال منوط به استعلام تورم تابستان

افزایش قیمت خودرو در فصل سوم سال منوط به استعلام تورم تابستان
­عضو شورای رقابت گفت: برای تصمیم گیری درباره قیمت خودروهایی که مشغول قیمت‌گذاری هستند پس از استعلام تورم تابستان از بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir