آمریکا: تمام گزینه‌ها علیه روسیه روی میز است

آمریکا: تمام گزینه‌ها علیه روسیه روی میز است
درپی تنش‌های روسیه و آمریکا برسر اوکراین دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد همه گزینه‌های آمریکا علیه روسیه روی میز است.
منبع خبر : yjc.news