کانادا پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم می‌کند

کانادا پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم می‌کند
نخست وزیر کانادا امروز از اعمال تحریم هایی علیه پلیس امنیت اخلاقی ایران خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com