افزایش سرعت واکسیناسیون در تهران

افزایش سرعت واکسیناسیون در تهران
ورود بیش از ۳ میلیون دوز واکسن دیگر به کشور؛ اما سوال اینجاست که با فعال شدن مراکز شبانه روزی واکسیناسیون منع تردد شبانه چگونه خواهد بود؟
منبع خبر : iribnews.ir