گفتگوی تلفنی امیر قطر و رئیس جمهور تونس درباره آخرین تحولات این کشور

گفتگوی تلفنی امیر قطر و رئیس جمهور تونس درباره آخرین تحولات این کشور
امیر قطر در تماس تلفنی با قیس سعید، آخرین تحولات تونس را بررسی کرد.
منبع خبر : yjc.news