همکاری بسیار ضعیف دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌ها مازاد (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۷/۲۷)

همکاری بسیار ضعیف دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌ها مازاد (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۷/۲۷)


نگران لابیگری و رفیقبازی
منبع خبر : iribnews.ir