ظرفیتی مغفول مانده؛ قصه خاموشی‌های گاه و بی گاه

ظرفیتی مغفول مانده؛ قصه خاموشی‌های گاه و بی گاه
کارگاهی که کارشان ساخت تابلو برق است و تکرار قصه خاموشی‌های گاه و بی گاه که خسارات زیادی را به بدنه صنعت کشور وارد کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir