رایزنی وزرای خارجه ایران و مجارستان درباره کمیسیون مشترک اقتصادی

رایزنی وزرای خارجه ایران و مجارستان درباره کمیسیون مشترک اقتصادی
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان در خصوص روند رو به گسترش روابط دوجانبه، تلفنی گفتگو کردند.
منبع خبر : iribnews.ir