پوشش۹۰ درصدی خدمات بهداشتی در کشور

پوشش۹۰ درصدی خدمات بهداشتی در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پوشش ۹۰ درصدی خدمات بهداشتی غیر مرتبط با کووید در کشور خبر داد.‌
منبع خبر : yjc.news