ادارات دولتی پرمصرف زیر رصد وزارت نیرو

ادارات دولتی پرمصرف زیر رصد وزارت نیرو
بر اساس مصوبه دولت در اواخر اردیبهشت ماه کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، نیرو‌های مسلح و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موظف به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری شدند.
منبع خبر : iribnews.ir