عملکرد دستگاه‌ها در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ارزیابی شود

عملکرد دستگاه‌ها در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ارزیابی شود
رئیس جمهور پیش‌بینی، پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی را وظیفه همه بخش‌های حکومت اعلام و تصریح کرد: هر چه آسیب‌های اجتماعی کاهش یابند سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir