افزایش تاریخی قیمت بنزین در آمریکا

افزایش تاریخی قیمت بنزین در  آمریکا
بهای بنزین در آمریکا‏، به قیمت تاریخی ۷ دلار در هر گالن رسید.
منبع خبر : iribnews.ir