پرداخت تسهیلات ویژه به بهبودیافتگان اعتیاد

پرداخت تسهیلات ویژه به بهبودیافتگان اعتیاد
استاندار لرستان از پرداخت تسهیلات ویژه به بهبودیافتگان اعتیاد خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir