مذاکرات، خط تحریف و چند نکته قابل تامل

مذاکرات، خط تحریف و چند نکته قابل تامل
بیشترین تقلای طرف غربی مذاکرات، خط «تحریف» برای متشنج‌سازی داخل ایران، بر هم زدن تمرکز هیئت ایرانی و امتیازگیری بیشتر است.
منبع خبر : iribnews.ir