پیرجهان در ­رقابت‌های جام کازانوف در ۴۰۰ متر با مانع قهرمان شد

پیرجهان در ­رقابت‌های جام کازانوف در ۴۰۰ متر با مانع قهرمان شد
مهدی پیرجهان در ­رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی جام کازانوف در ۴۰۰متر با مانع قهرمان شد.
منبع خبر : iribnews.ir