رونمایی از تاریخ شفاهی کاخ گلستان

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تنها بنایی ثبت جهانی کشورمان است که در پایتخت واقع شده است.
این مجموعه نه فقط به لحاظ معماری و هنر بلکه به این علت که محل رخداد‌های تاریخی مهم کشورمان است قابل تامل است. کتاب تاریخ شفاهی کاخ گلستان با همین نگاه منتشر شده است.
منبع خبر : iribnews.ir