استفاده از کالای داخلی نیازمند فرهنگ سازی است

استفاده از کالای داخلی نیازمند فرهنگ سازی است
دبیرکل هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: ما باید مصرف کننده را برای استفاده از کالای داخلی ترغیب و در این خصوص فرهنگ سازی کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir