اردوغان با افتتاح سد دجله میزان آب ورودی به عراق را کاهش داد

اردوغان با افتتاح سد دجله میزان آب ورودی به عراق را کاهش داد
رئیس جمهور ترکیه با افتتاح یک سد بزرگ بر روی رودخانه دجله، بخشی از میزان آب خروجی به عراق را کاهش داد و این اقدام را در راستای امنیت غذایی ترکیه عنوان کرد.
منبع خبر : mehrnews.com