رونمایی از سامانه نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلس

رونمایی از سامانه نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلس

مراسم رونمایی از سامانه نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور بابک نگاهداری رئیس این مرکز برگزار شد.

رونمایی از سامانه نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این مراسم ایجاد سامانه نشر علمی را اقدامی در امتداد اولویت‌ها و محور‌های ۴ گانه مجلس یازدهم در حوزه ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی، ﺷﻔﺎف‌ﺳﺎزی، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻣﺮدﻣی‌ﺳﺎزی دانست.

وی رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره فعلی را استفاده از ظرفیت کارشناسی مراکز علمی و دانشگاهی کشور برشمرد و گفت: تقویت تعاملات و همکاری‌های پژوهشی این مرکز به ارتقای ارائه مشاوره به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت و تاثیر آن بر قانونگذاری خواهد انجامید.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد خانه خلاق و نوآوری، برگزاری رویداد‌های مردمی، چون نوآیند، اقدام، پارلمان دانشجویی، تاسیس اندیشکده‌های استانی و راه‌اندازی سامانه نشر علمی را گام‌های این مرکز در پیشبرد اولویت‌های ۴ گانه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای بند‌های ۹ و ۱۰ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رﻫﺒﺮی در حوزه قانونگذاری، بخش ب بند ۴ اصل دوم قانون اساسی و محور‌های ۴ گانه برنامه‌های ریاست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی، ﺷﻔﺎف‌ﺳﺎزی، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻣﺮدﻣی‌ﺳﺎزی، اقدام به راه‌اندازی سامانه نشر علمی این مرکز کرده است تا از طریق آن ارتباطات علمی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، حقوق، فرهنگ، مدیریت و حکمرانی را گسترش داده و از نتایج آن در راستای تقویت کار کارشناسی و مشورت پژوهشی در حوزه قانونگذاری استفاده کند.

در سامانه نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امکان بارگذاری و ارائه کتب نویسندگان به منظور داوری و مشاهده و خرید کتاب به صورت برخط، ایجاد شده است.

اولویت‌های پژوهشی نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شامل اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن در ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮنگذاری و تاثیر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ (ﻣﺮدﻣی ﺳﺎزی)، ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ و روش‌شناسی ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ضرورت حمایت قانونگذار (توجه به ذینفعان در فرایند قانونگذاری)، اﺛﺮ ﺑﺨﺸی ﻗﻮاﻧﻴﻦ (ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی) و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ (قابلیت عملی اجرایی و ضمانت اجرا‌ها و میزان اثر بخشی در جامعه هدف)، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮنگذاری (استفاده از ابزار‌های دیگر علوم برای وضع قانون جامع‌تر)، عقلانیت و ﻣﻨﻄﻖ در ﻗﺎﻧﻮنگذاری، ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری نوین در اﺛﺮﺑﺨﺸی ﭘﺎرﻟﻤﺎن (ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی)، تبیین و تشریح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑی ﭘﻴﺸﻴﻨی و ﭘﺴﻴﻨی ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن‌های ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧی و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮنگذاری، ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔان ﻣﺠﻠﺲ، نظارت مردمی، ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧی و نظارت بر رفتار نمایندگان (طرق ارتقاء و ...)، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﺠﻠﺲ (آراء، فرآیند‌ها و روند‌ها و...)، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺐ، اﺑﻼغ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻧﻴﻦ در دﻧﻴﺎ (مطالعات تطبیقی) و تجارب قانونگذاری و پژوهش پارلمانی، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی و آینده‌پژوهی پارلمان و آسیب‌شناسی قوانین و خلأ‌های قانونی، است.

سامانه نشر علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آدرس https://book.mrc.ir/ در دسترس است.سامانه نشر علمی مرکز پژوهشهای مجلس رونمایی شد - خبرگزاری مهر

سامانه نشر علمی مرکز پژوهشهای مجلس رونمایی شد - خبرگزاری مهر

رونمایی از بخش اندیشکده های حکمرانی استانی وبسایت مرکز پژوهش های ...

رونمایی از بخش اندیشکده های حکمرانی استانی وبسایت مرکز پژوهش های ...
سامانه نشر علمی مرکز پژوهشهای مجلس رونمایی شد - خبرگزاری مهر

وب سایت جدید مرکز پژوهش ها و سامانه ارتباط با نخبگان رو نمایی شد

وب سایت جدید مرکز پژوهش ها و سامانه ارتباط با نخبگان رو نمایی شد
www.mehrnews.com › news › سامانه-نشر-علمی-مرکز-...

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلس از سامانه نشر علمی این مرکز رونمایی شد.

کتابهای تازه انتشارات کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب - ایسنا

کتابهای تازه انتشارات کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب - ایسنا
رونمایی از بخش اندیشکده های حکمرانی استانی وبسایت مرکز پژوهش های ...

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرحها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده ميكرد. در عين حال، اساس كار برفهم شخصی و ...

آیین رونمایی از آثار پژوهشی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس

آیین رونمایی از آثار پژوهشی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس
وب سایت جدید مرکز پژوهش ها و سامانه ارتباط با نخبگان رو نمایی شد

رونمایی از کتاب بصیرت در مکتب حاج قاسم توسط دانشجوی دکتری ...

رونمایی از کتاب بصیرت در مکتب حاج قاسم توسط دانشجوی دکتری ...
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی امروز ... الکترونیکی مرکز پژوهشها و سامانه ارتباط با نخبگان رونمایی کرد.

رونمایی از سامانه همتاجو در همایش - سیناپرس

رونمایی از سامانه همتاجو در همایش - سیناپرس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
منبع خبر : iribnews.ir