محدودیت های ورود کامیون های ایرانی به افغانستان برطرف شد

محدودیت های ورود کامیون های ایرانی به افغانستان برطرف شد
رایزن سابق ایران در افغانستان گفت: در ابلاغی رسمی تاکید شده که محدودیتی در تردد کامیون‌های ایرانی ایجاد نشود.
منبع خبر : mehrnews.com