عزاداری مردم شاهین شهر برای جانباختگان حادثه متروپل

عزاداری مردم شاهین شهر برای جانباختگان حادثه متروپل
اصفهان- مردم شاهین شهر همزمان با شهادت امام صادق(ع) در غافله عزاداری این امام بزرگوار برای جانباختگان حادثه ساختمان متروپل سوگواری کردند.
منبع خبر : mehrnews.com