بمباران شدید مناطقی از شمال عراق توسط ترکیه

بمباران شدید مناطقی از شمال عراق توسط ترکیه
جنگنده‌های ترکیه مناطقی از شمال عراق را هدف قرار بمباران شدید قرار دادند.
منبع خبر : mehrnews.com