مسابقات رزمی گراپلینگ در تهران

مسابقات رزمی گراپلینگ در تهران
­رئیس کمیته رزمی گراپلینگ از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در ۲۹ بهمن‌ به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر تهران خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir