مذاکرات روسیه و آمریکا برای ازسرگیری «استارت نُو» ادامه یابد

مذاکرات روسیه و آمریکا برای ازسرگیری «استارت نُو» ادامه یابد
معاون وزیر خارجه روسیه امروز در سخنانی گفت: مذاکرات میان روسیه و آمریکا برای ازسرگیری معاهده «استارت نُو» ادامه یابد.
منبع خبر : mehrnews.com