واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می شود

واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می شود
هیئت دولت با تاکید بر ضرورت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، ساماندهی صنایع و اصناف پیرامون تهران را در دستور کار قرار داد.
منبع خبر : iribnews.ir