برگزاری دومین جشنواره تحقیقات سلول‌های بنیادی

برگزاری دومین جشنواره تحقیقات سلول‌های بنیادی
در دومین جشنواره تحقیقات سلول‌های بنیادی روش‌های نوین درمان سلولی درباره درمان بیماری‌های مختلف تبادل نظر شد.
منبع خبر : iribnews.ir