مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت
کماندار کشورمان در مسابقات دانشجویان جهان موفق به کسب مدال برنز شد.

مسابقات دانشجویان جهان؛ برخورداری مدال برنز تکواندو گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ برخورداری مدال برنز تکواندو گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، در مرحله نیمهنهایی

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - خبرگزاری صدا ...

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - خبرگزاری صدا ...
مسابقات

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ رضا شبانی صاحب مدال برنز شد ...

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ رضا شبانی صاحب مدال برنز شد ...
تیراندازی با کمان یونیورسیاد چین، رضا

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - صاحبخبر

مسابقات دانشجویان جهان؛ شبانی در ریکرو برنز گرفت - صاحبخبر
شبانی

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - خبرگزاری مهر

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - خبرگزاری مهر
در ماده

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ حاجموسایی طلایی شد؛ کسب نخستین مدال ...

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ حاجموسایی طلایی شد؛ کسب نخستین مدال ...
ریکرو

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - پارس فوتبال

رضا شبانی در تیراندازی با کمان صاحب مدال برنز شد - پارس فوتبال
مقابل کمانداری از ژاپن با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد.

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ رضا شبانی صاحب مدال برنز شد - عصر کرد

یونیورسیاد دانشجویان جهان/ رضا شبانی صاحب مدال برنز شد - عصر کرد
شبانی
منبع خبر : iribnews.ir