بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی در ترکیه

بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی در ترکیه
آیین بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و شاعر حماسی ایران، استاد مرحوم شهریار، در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir