دموکراسی های غربی با بحران روبرو است

دموکراسی های غربی با بحران روبرو است
رئیس جمهور فرانسه درباره "بحران دموکراسی" از جمله در داخل آمریکا، به دنبال سال‌ها "فشار" و "ایجاد بی ثباتی" هشدار داد.
منبع خبر : iribnews.ir