بکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در سال آینده

بکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در سال آینده
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: خرید و بکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس تولید داخل توسط شهرداری در دستور کار قرار دارد.

بکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در سال آینده - خبرگزاری صدا و سیما

بکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در سال آینده - خبرگزاری صدا و سیما

بکارگیری 700 دستگاه اتوبوس در سال آینده - جستجوگر هوشمند خبری

بکارگیری 700 دستگاه اتوبوس در سال آینده - جستجوگر هوشمند خبری
بکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در سال آینده - خبرگزاری صدا و سیما

بهرهبرداری از متروی پرند به همراه ۴ ایستگاه دیگر مترو - ایلنا

بهرهبرداری از متروی پرند به همراه ۴ ایستگاه دیگر مترو - ایلنا
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

احتمال ورود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران تا پایان سال - ایسنا

احتمال ورود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران تا پایان سال - ایسنا
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از برنامهریزی برای بازسازی ۴۵۰ دستگاه اتوبوس فرسوده خبر داد و افزود: ۲۰۰ دستگاه دوکابین بخش عمومی، ۵۰ ...

احتمال ورود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران تا پایان سال - عصر خودرو

احتمال ورود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران تا پایان سال - عصر خودرو
بکارگیری 700 دستگاه اتوبوس در سال آینده - جستجوگر هوشمند خبری

بهرهبرداری از متروی پرند به همراه ۴ ایستگاه دیگر مترو - Vista.ir

بهرهبرداری از متروی پرند به همراه ۴ ایستگاه دیگر مترو - Vista.ir
برنامه های شاخص حمل و نقل پایتخت در سال آینده. ویژه معلولین و جانبازان در سال آینده پیش بینی شده است. وی از برنامه ریزی برای بازسازی 450 دستگاه اتوبوس ...

از تفاوت
منبع خبر : iribnews.ir