ایستادگی ایران برای رفع همه تحریم‌ها

ایستادگی ایران برای رفع همه تحریم‌ها
معاون وزیر امور خارجه درباره مذاکرات وین گفت: تحریم‌های بخشی و اشخاص همه باید برداشته شود البته فکر می‌کنم در زمینه تحریم‌های بخشی تفاهماتی وجود دارد.
منبع خبر : iribnews.ir