بازگشایی تقاطع بلوار یادگار امام و خیابان شاهد قم

بازگشایی تقاطع بلوار یادگار امام و خیابان شاهد قم
معاون عمرانی استاندار قم از بازگشایی آزمایشی تقاطع بلوار یادگار امام و خیابان شاهد از امروز خبر داد.
منبع خبر : yjc.news