۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشته‌اند

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشته‌اند
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه با بیان اینکه ۳۵ درصد از زائران اربعین به کشور بازگشته‌اند، گفت: از ابتدای محرم تا کنون بیش از ۸۶۰ هزار جلد گذرنامه ویژه اربعین صادر شده است.

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند/ صدور بیش از ۸۶۰۰۰۰ ...

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند/ صدور بیش از ۸۶۰۰۰۰ ...

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند - خبرگزاری صدا و سیما

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند - خبرگزاری صدا و سیما
۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشته اند

بازگشت ۳۵ درصد زائران اربعین به کشور | صدور بیش از ۸۶۰۰۰۰ ...

بازگشت ۳۵ درصد زائران اربعین به کشور | صدور بیش از ۸۶۰۰۰۰ ...
۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند/ صدور بیش از ۸۶۰۰۰۰ ...

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند/ صدور بیش از ۸۶۰ هزار ...

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند/ صدور بیش از ۸۶۰ هزار ...
www.tasnimnews.com › اجتماعی › پلیس

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند|صدا و سیما

۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند|صدا و سیما
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه با بیان اینکه 35 درصد از زائران اربعین به کشور بازگشته اند، گفت: از ابتدای محرم تا کنون بیش از 860 هزار جلد ...

افزایش 35 درصد زائران اربعین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته

افزایش 35 درصد زائران اربعین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
۳۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتهاند - خبرگزاری صدا و سیما

افزایش ۳۵ درصدی تعداد زائران اربعین نسبت به سال گذشته

افزایش ۳۵ درصدی تعداد زائران اربعین نسبت به سال گذشته
www.iribnews.ir › اجتماعی › انتظامی و حوادث

زائران حداکثر یک روز در کربلا بمانند/ افزایش تردد از مرزهای شملچه و ...

زائران حداکثر یک روز در کربلا بمانند/ افزایش تردد از مرزهای شملچه و ...
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۱۵۰ هزار زائر هم به کشور بازگشتهاند، گفت: موج بازگشت زائران حدود ۳ روز است که آغاز شده و امسال مردم مدیریت خوبی بر ...

حدود ۱۰۰ ایرانی طی مراسم راهیپمایی اربعین در عراق جان باختهاند

حدود ۱۰۰ ایرانی طی مراسم راهیپمایی اربعین در عراق جان باختهاند
بازگشت ۳۵ درصد زائران اربعین به کشور | صدور بیش از ۸۶۰۰۰۰ ...
منبع خبر : iribnews.ir