کاهش حمایت‌های دولت از بازار سرمایه

کاهش حمایت‌های دولت از بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت باید با حمایت‌های خود و تزریق نقدینگی، نگرانی سهامداران را کاهش دهد و از بازار حمایت کند.
منبع خبر : iribnews.ir