کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳

کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳


کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - سلامت

کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - سلامت
کارت دعوت مردمی برای روز قدس ۱۴۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس ...

دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس ...
www.iribnews.ir › فیلم › اجتماعی

استقبال از روز جهانی قدس با شعار
منبع خبر : iribnews.ir