پیگیری حقوق شهروندان ایرانی محبوس در آمریکا

پیگیری حقوق شهروندان ایرانی محبوس در آمریکا
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در یک سال گذشته، آمریکا دو شهروند ایرانی را به بهانه واهی دور زدن تحریم دستگیر کرده که هر دو در شرایط نامساعدی به سر می‌برند.
منبع خبر : iribnews.ir