مازندران پیشرو در آموزش‌های تلفیقی فراگیر

مازندران پیشرو در آموزش‌های تلفیقی فراگیر
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: مازندران با ۹ هزار و ۲۶۶ دانش آموز در ۱۹۸۲ مدرسه عادی پذیرای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه یکی از استان‌های پیشرو در زمینه آموزش‌های تلفیقی فراگیر است.
منبع خبر : iribnews.ir