صید ماهیان گرمابی در سد‌های خاکی پر برکت سیریک

صید ماهیان گرمابی در سد‌های خاکی پر برکت سیریک
صیادان با قایق‌های کوچک، هر روز به سد‌های خاکی پر برکت شهرستان سیریک می‌روند تا ماهیان گرمابی بزرگ را صید و حاصل کار و تلاش خود را برداشت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir