شهادت خضر عدنان پس از ۸۶ روز اعتصاب غذا

شهادت خضر عدنان پس از ۸۶ روز اعتصاب غذا
در پی شهادت خضر عدنان، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از همه مبارزان فلسطینی در کرانه باختری خواست علیه اشغالگران دست به اعتصاب جامع بزنند.

شهادت
منبع خبر : iribnews.ir