سهم بنیاد مسکن از ساخت سالانه یک میلیون مسکن (گفتگو - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶)

سهم بنیاد مسکن از ساخت سالانه یک میلیون مسکن (گفتگو - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶)
بر اساس وعده های مسئولان، سالی در حدود یک میلیون مسکن باید در کشور ساخته شود. تامین بخشی از این یک میلیون مسکن به بنیاد مسکن سپرده شده است. در این باره همکارم علیمردانی با آقای نیکزاد رئیس بنیاد مسکن گفتگویی کرده که با هم بشنویم ...
منبع خبر : iribnews.ir