سرپرست فدراسیون‌های ژیمناستیک و شمشیربازی منصوب شدند

سرپرست فدراسیون‌های ژیمناستیک و شمشیربازی منصوب شدند
وزیر ورزش و جوانان سرپرستان جدید فدراسیون‌های ژیمناستیک و شمشیربازی را منصوب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir