روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌های ایران در مشهد گردهم آمدند

روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌های ایران در مشهد گردهم آمدند
منبع خبر : iribnews.ir