راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف

راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف
نشست رسانه‌ای مشق عشق زنان در مسیر اربعین با حضور جمعی از اصحاب رسانه و فعالان حوزه زنان در دانشگاه انقلاب برگزار شد.

راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف

راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف

راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف - خبر فارسی

راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف - خبر فارسی
راهپیمایی اربعین، پویشی برای همه جهانیان از ادیان مختلف

تفاوت زیارت اربعین با سایر زیارت ها/نسبت راهپیمایی اربعین با ظهور

تفاوت زیارت اربعین با سایر زیارت ها/نسبت راهپیمایی اربعین با ظهور
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › اربعین

پویش
منبع خبر : iribnews.ir