دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان

دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان
وزیر بهداشت کشورمان با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان در حاشیه اجلاس گروه۵ سلامت که در تهران برگزار شد، دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان

دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان

دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان - خبرگزاری ...

دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان - خبرگزاری ...
دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان

خبرگزاری تسنیم on Instagram: “ دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون ...

خبرگزاری تسنیم on Instagram: “ دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون ...
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › بهداشت وسلامت

دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون رئیس جمهور ایران - خبرگزاری فارس

دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون رئیس جمهور ایران - خبرگزاری فارس
دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر عین اللهی در این دیدار از آمادگی کامل ایران ...

توسعه همکاری های دوجانبه؛ محور دیدار وزیر بهداشت طالبان با خزعلی

توسعه همکاری های دوجانبه؛ محور دیدار وزیر بهداشت طالبان با خزعلی
دیدار وزیر بهداشت با سرپرست وزارت بهداشت افغانستان - خبرگزاری ...

سرپرست وزارت بهداشت طالبان با معاون رئیسی درباره تشخیص و درمان ...

سرپرست وزارت بهداشت طالبان با معاون رئیسی درباره تشخیص و درمان ...
دکتر عین اللهی در این دیدار از آمادگی کامل ایران برای تقویت همکاری های حوزه سلامت با افغانستان خبر داد و گفت، ایران در تولید دارو و تجهیزات ...

توسعه همکاریهای دوجانبه؛ محور دیدار وزیر بهداشت طالبان با خزعلی

توسعه همکاریهای دوجانبه؛ محور دیدار وزیر بهداشت طالبان با خزعلی
خبرگزاری تسنیم on Instagram: “ دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون ...

هیئتی از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر می کند

هیئتی از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر می کند
655 likes, 36 comments - خبرگزاری تسنیم (@tasnimnews_fa) on Instagram: " دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون رئیسجمهور سرپر..."

وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان با حسن کاظمی قمی دیدار کرد

وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان با حسن کاظمی قمی دیدار کرد
دیدار وزیر بهداشت طالبان با معاون رئیس جمهور ایران - خبرگزاری فارس
منبع خبر : iribnews.ir