دوره‌ توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود

دوره‌ توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود
دومین دوره‌ توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی و اجتماعی با عنوان «حامیم ۲» به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود

برگزاری دومین دوره طرح توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی

برگزاری دومین دوره طرح توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی
دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود - خبرگزاری ...

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود - خبرگزاری ...
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › آموزش عالی،دانشگاه

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی برگزار می شود

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی برگزار می شود
دومین دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی و اجتماعی با عنوان «حامیم ۲» به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار میشود.

دومین دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی (حامیم)

دومین دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی (حامیم)
برگزاری دومین دوره طرح توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی واجتماعی

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی واجتماعی
www.nahad.ir › اخبار

تشریح جزئیات طرح توانمندسازی فعالان فرهنگی دانشگاهها

تشریح جزئیات طرح توانمندسازی فعالان فرهنگی دانشگاهها
در اطلاعیه این دبیرخانه آمده است: باعنایت به موفقیت طرح حامیم در گام اول و شکل گیری هویت وگفتمان حلقه های میانی در فضای فرهنگی دانشگاهها،معاونت ...

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی برگزار میشود

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی برگزار میشود
دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی برگزار می شود - خبرگزاری ...

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی استان همدان با عنوان ...

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی استان همدان با عنوان ...
وی اضافه کرد : در طرح «حامیم دو» ، دفتر نهاد رهبری دانشگاه شیراز میزبان ۴۰۰ دانشجوی فعال فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی از دانشگاههای مختلف استان ...
منبع خبر : iribnews.ir