دشمن بداند روزنه‌ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد

دشمن بداند روزنه‌ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: هر گونه پرنده رادارگریز دشمن را از فرسنگ‌ها دورتر کشف و رصد می‌کنیم و دشمن بداند روزنه‌ای برای نفوذ به آسمان کشور وجود ندارد.

دشمن بداند روزنهای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - ایلنا

دشمن بداند روزنهای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - ایلنا

امیر صباحیفرد: دشمن روزنهای برای نفوذ به آسمان ایران ندارد

امیر صباحیفرد: دشمن روزنهای برای نفوذ به آسمان ایران ندارد
دشمن بداند روزنهای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - ایلنا

دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - آریا - قطره

دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - آریا - قطره
www.ilna.ir › سیاسی › حقوقی قضایی

دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - مهر - قطره

دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - مهر - قطره
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: هر گونه پرنده رادارگریز دشمن را از فرسنگها دورتر کشف و رصد میکنیم و دشمن بداند روزنهای برای نفوذ به ...

دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - خبرگزاری مهر

دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - خبرگزاری مهر
امیر صباحیفرد: دشمن روزنهای برای نفوذ به آسمان ایران ندارد

صباحیفرد: هرگونه پرنده رادارگریز را فرسنگها دورتر از مرزها کشف و ...

صباحیفرد: هرگونه پرنده رادارگریز را فرسنگها دورتر از مرزها کشف و ...
www.farsnews.ir › سیاسی › امنیتی و دفاعی

نیروی پدافند هوایی ارتش در بالاترین سطح خودکفایی و آمادگی و قدرت ...

نیروی پدافند هوایی ارتش در بالاترین سطح خودکفایی و آمادگی و قدرت ...
دشمن بداند روزنهای برای نفوذ به آسمان کشور وجود ندارد. ما این قدرت رزمی را در رزمایشهای متعدد و با رصد و پایش مستمر آسمان کشور و ارسال ...

گردو

گردو
دشمن بداند روزنه ای برای نفوذ به آسمان ایران وجود ندارد - آریا - قطره

بيانات مقام معظم رهبرى در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج

بيانات مقام معظم رهبرى در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج
www.ghatreh.com › news › دشمن-بداند-روزنه-برای-ن...
منبع خبر : iribnews.ir