دستگیری سارق سیم برق در شوش

دستگیری سارق سیم برق در شوش
سارق حرفه ای سیم برق در دام پلیس شوش افتاد.
منبع خبر : iribnews.ir